Artiklar om takrengöring och mossbortagning

Behandlingsmedel Bevara Takvård

BEVARA® Takvård avdödar och förebygger påväxt och beläggningar som alger, mögel och lav på de flesta takmaterial utan att skada underlaget. BEVARA Takvård har en förstärkt förebyggande effekt och rekommenderas därför att användas i preventivt syfte för att motverka påväxt och beläggningar på både nya och äldre takmaterial som betongpannor, lertegel, eternit, lackerad takplåt, papptak och altantak.

Bevara Takvård rengör effektivt på djupet och har en förebyggande långtidseffekt.

Fördelen med BEVARA Takvård är den extra fettlösande ingrediensen som ser till att taken även blir rent från sot, fett och beläggningar. Som vanligvis inte lossnar med enbart med neutraliserande/desinficerande medel.

Bevara Produkter AB

Hur fungerar de verksamma ämnena?
De verksamma ämnena i Bevara Takvård ändrar laddningen i cellväggen vilket medför att cellen blockeras från att ta upp nödvändiga näringsämnen, vilket i sin tur orsakar att cellen ”svälter” ihjäl. I produkten ingår Bensalkonklorid som verksamt ämne samt kompletteras med Fenylfenol som förstärker den svamp- och bakteriehämmande effekten avsevärt. De två ämnena tillsammans möjliggör att lägre koncentrationer behövs, vilket är positivt ur miljösynpunkt.
Bevara Takvård innehåller dessutom tensider (tvättmedel) som förstärker det rengörande effekten med att lösa upp sot, fett och beläggningar.

Testat av SP med mycket gott resultat
Bevara har låtit Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) utföra tester i såväl förebyggande syfte som i avdödande (desinficerande) syfte.  Med mycket gott resultat.
Verksamma ämnen som ingår i Bevara Takvård är tillverkade enligt ISO 9001 och 14001.

Vid mer information om Bevara Takvård eller fullständiga SP rapporter.