Artiklar om takrengöring och mossbortagning

Årlig översyn av taket

Genom att regelbunder underhålla sitt tak förlänger du livslängden på taket avsevärt mycket.
Att en till två gånger per år, noggrant gå igenom taket för att se eventuelle läckagen, räta till sneda takpannor och byta ut trasiga takpannorna, gör att ditt tak mår mycket bättre och kommer att stå emot fukt och regn mycket bättre.

Vid underhåll av taket bör följande beaktas:

  • Kontrollera att inga takpannor är trasiga eller saknas.
  • Kontrollera att huvar och andra genomföringar är hela och ligger väl anslutna till takpannorna.
  • Kontrollera att taksäkerhet och tillträdesanordningar är hela och oskadade.
  • Kontrollera att alla plåtdetaljer på taket sitter fast ordentligt och är täta.
  • Kontrollera att det ej växer mossa eller annan påväxt på taket.
  • Kontrollera att alla hängrännor och stuprör är hela och tomma från löv och mossa.
  • Pass även på att kontrollera skicket på undertaket, via vinden om man kommer åt.

Om du är i behov av en årlig översyn av ditt tak, kontakta oss redan idag!