Artiklar om takrengöring och mossbortagning

Dags att tvätta bort algerna

Många av oss har sett en röd eller grön klibbiga beläggning, börja växa på allt från tak, fasader, terrasser, stenplattor, plank, flaggstänger till växthus och båtar.
Sanningen är den att ju mindre luftförorening och ju renare miljö vi skapar, desto bättre förutsättningar ger vi algerna att växa och frodas.

Bevara produkter mot alger

Ett av dom första tecknen du ser på att påväxten fått fäste är att algen börjar komma fram.
Angriper man inte problemet redan i början, riskerar man att algerna växer och blir tjocka och kraftiga.
Algpåväxt medför att det binder fukt och ökar risken för röta och svampangrepp. Ett tegeltak fullt av mossa och alger blir till exempel väldigt fuktigt. Fukten fryser till is – och is kan få tegelpannorna att spricka.

Det farliga med alger är att dom inte alltid syns, utan dom kan ligga lagrade som sporer utan att man ser dom med blotta ögat.
Därför ska du alltid desinficera allt innan målning och vid rengöring. Så att dom mikroskopiska sporerna steriliseras och ej kan växer mer.

Alger sprids precis som svampar: genom att sända ut mikroskopiska sporer. De finner snabbt en yta att fästa på och därmed har påväxten börjat. När det är varmt och fuktigt växer algerna snabbt, men varken kyla eller torka kan utrota dem. De väntar bara på bättre tider.

Så fort det kommer lite regn eller värme sprider de sig blixtsnabbt, och börjar växa.

För att få bukt med alger ska de bekämpas effektivt, genom en desinficerande behandling som tar död på sporerna.
Och sedan låta naturen skölja den behandlade ytan. Det gör att du får ett långsiktigt skydd mot algerna.

Rena Tak erbjuder er alltid kostnadsfri rådgivning när det
gäller påväxt och rengöring.